Copyright

Op alle kunstwerken en producten van Janosh is het auteursrecht van toepassing. Alle rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten op de inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op deze website alsmede het alleenrecht op verkoop van de bijhorende producten, blijven te allen tijde voorbehouden aan Janosh Art.

Individueel gebruik:

Individuen mogen de afbeeldingen en teksten op deze website downloaden, reproduceren en gebruiken voor privédoeleinden. Hiervoor is geen goedkeuring nodig. Hergebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan, tenzij je daar van Janosh Art officiële toestemming voor hebt gekregen. Het bewerken van de hologrammen door fotomanipulatie of gelijksoortige software evenals vormen van plagiaat worden beschouwd als schending van het auteursrecht.

Het delen van content op deze website met derden is toegestaan, mits er geen vergoeding voor gevraagd wordt. Voor online publicatie op eigen websites, alsmede social media en andere openbaar toegankelijke webpagina's is schriftelijke toestemming van Janosh Art vereist. Uitzondering hierop geldt voor de vrijgegeven content op deze website (Free Content) en aansluitende social media pagina's (Facebook, YouTube en Twitter). Plaatsing van de hologrammen mag alleen met nadrukkelijke bronvermelding: Janosh Art – www.janosh.com

Commercieel gebruik:

De content van deze website is vrij om in zijn geheel of als bron te gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder journalistiek, literatuur en actuele nieuwsreportage. Bij publicatie verzoeken wij om ons hierover te informeren en het betreffende artikel te voorzien van een link naar de originele pagina of Janosh Art op te nemen in de bronnenlijst.

Voor het downloaden, reproduceren, gebruiken nl/of distribueren van content op deze website voor commerciële doeleinden, inclusief commerciële websites anders dan voor actuele nieuwsreportage, is schriftelijke goedkeuring van Janosh Art vereist. Bij het aanvragen van toestemming, gelieve de URL van de bestemde webpagina toe te voegen met een duidelijke uitleg van de intentie van het gebruik. Een vergoeding van de eindgebruiker kan gevraagd worden. Verzoeken graag richten aan Marije Stoffers via marije@janosh.com.