Als we ‘t hebben over geometrie, moeten we eigenlijk spreken over Heilige Geometrie. Waarom heilig? Omdat Heilige Geometrie van oudsher wordt beschouwd als de architectuur het universum. Als dit niet gelijk tot je verbeelding spreekt, is dat logisch. Kijk je om je om je heen, dan springt geometrie niet direct in het oog. Het klinkt ook een beetje wiskundig, een beetje afstandelijk zelfs, maar als je dacht er niks mee te hebben, dan heb je ’t mis. Heilige Geometrie heeft immers alles met jou te maken, want de waarheid is: jij BENT geometrie.

Geschiedenis

Als we terug in de tijd gaan, loopt Heilige Geometrie als rode draad door onze geschiedenis. Onze voorouders wisten er veel van af en daarom zie je geometrie ook veelvuldig terugkeren in architectuur. Vrijwel alle oude beschavingen – zoals de Egyptenaren, Indianen, Kelten en Maya’s – bouwden hun monumenten volgens Heilige Geometrie. Tempels en heilige plaatsen werden gecreëerd met zorgvuldige referentie naar de correcte getallen, want alleen met de juiste, geometrische verhoudingen kon men de goden behagen. 

Waarom was Heilige Geometrie zo belangrijk? Omdat achter deze aloude wetenschap het geheim van de schepping schuilgaat. In de oudheid vormde Heilige Geometrie een belangrijk gereedschap om het leven op aarde te doorgronden. In de natuur ontdekte men eindeloze herhalingen van dezelfde numerieke relaties, vandaar dat geometrie een goddelijke waarde kreeg toegekend. Men herkende de ‘hand van God’ in bloemen, planten, bomen, maar ook in sneeuwvlokken, (water)kristallen en schelpen (een bekend voorbeeld is de Nautilusschelp) en zelfs de standen van de sterren en planeten waren terug te brengen tot Heilige Geometrie.

De Grieken

Van oorsprong is geometrie een Grieks woord dat letterlijk betekent: meting van de aarde. Het waren de Grieken die als eerste een studie Heilige Geometrie instelden, hoewel zij de basisprincipes waarschijnlijk uit het oude Egypte haalden. De Grieken geloofden dat geometrie de absolute waarheid bevatte welke keer op keer bewezen kon worden, gekoppeld aan logica en gebaseerd op onderliggende waarheden. In hun ogen waren vormen en nummers essentieel in het universum. Zij beschouwden geometrie en getallen als heilig, zijnde de instrumenten om achter de fysieke werkelijkheid de schepper te ontmoeten.

Misschien wel de belangrijkste sleutelfiguur in dit verhaal is de Griekse filosoof Plato. Geometrie noemde hij ook wel de 'Taal van de Ziel', omdat het in verbinding staat met onze gevoelens. Plato zag de overeenkomsten tussen geometrie en de natuur en bracht zijn bevindingen terug tot vijf basisvormen die volgens hem de bouwstenen van alle materie vormen. Deze vormen noemen we de Vijf Platonische Lichamen. Steeds meer ontdekkingen over de aarde en het heelal lijken de theorie van Plato te bevestigen, namelijk dat alles met elkaar verbonden is.

De Gulden Snede

Een bekend voorbeeld van wat wij in deze tijd nog van geometrie meekrijgen, is ‘de Gulden Snede’ (ook wel Phi genoemd). Vanuit wiskundig perspectief is dit een verhouding die een lijn in twee ongelijke delen verdeelt. Het is een intrigerend, eeuwenoud begrip dat zelfs nu nog in het onderwijs behandeld wordt. Vandaar dat het waarschijnlijk wel een belletje doet rinkelen, al zul je verbaasd zijn als je weet dat de Gulden Snede symbool staat voor universele liefde. Het wordt ook wel Divine Proportion genoemd, omdat deze verhouding van oudsher gezien wordt als de absolute richtlijn van schoonheid, perfectie en goddelijkheid.

Om deze reden is de Gulden Snede iets van alle tijden en culturen. Men vindt het in heilige kunst in Egypte, India, China, de Islam en oudere beschavingen. De Egyptenaren bouwden hun piramides op basis van de Gulden Snede, zoals ook de Romeinen hun kerken en kathedralen ontwierpen (vandaar dat men in deze gebouwen nog altijd een ‘thuisgevoel’ ervaart). Maar deze verhouding is ook op de mens van toepassing, wat Leonardo Da Vinci en Mondriaan inspireerden in hun werk. Het is tevens bekend dat veel musici zoals Beethoven, Mozart en Chopin de Gulden Snede in hun muziek verwerkten – niet zozeer in de noten, maar in de compositie zelf. Zo gebruikte Beethoven de Gulden Snede in zijn beroemde Vijfde Symfonie als uitgangspunt.

Jij en geometrie

Een bekend gezegde van Plato is: ‘Geometrie zal de ziel naar de waarheid leiden.’ Vanuit het menselijk denken klinkt de ‘waarheid’ misschien wat zwaar, maar toch zit alles wat jij over jezelf moet weten, verborgen in jou. Het onderbewustzijn herkent geometrie als een taal, omdat onze DNA en celstructuur volgens dezelfde, geometrische waarden zijn gevormd. Met andere woorden: jij BENT geometrie!

Met een basisbegrip van wat geometrie is, kunnen we nog meer meewerken aan de bewust co-creatie van onze evolutie. Overtuigingen die de illusie van afgescheidenheid in stand houden, zorgen ervoor we blijven steken in de energie van competitie, waarin we onszelf moeten beschermen met kennis en gedrag. Zo wordt je geprogrammeerd om te overleven en vergeet je wie je bent. Heilige Geometrie helpt je dat vergeten deel weer terug te vinden, omdat het voorbij de filters van ons denken gaat. Het brengt ons bij de blauwdruk van onze ziel.

Werd Heilige Geometrie lange tijd alleen bedreven in geheimzinnige mysteriescholen, zijn de principes van deze wetenschap nu toegankelijk voor iedereen. De ware aard van de kracht van Heilige Geometrie is gedurende de afgelopen eeuwen verloren gegaan. Maar uiteindelijk zullen deze symbolen een nieuwe betekenis voor de mensheid krijgen, omdat zij het instrument zijn om het contact met onze bron te herstellen, zodat we eenheid in verscheidenheid zullen vinden. 


Heilige GeometrieHeilige Geometrie

Heilige Geometrie

Heilige Geometrie was een hoofdvak in de mysteriescholen van het oude Egypte, waar ook Maria Magdalena haar inwijding onderging. Het is tijd om zelf Heilige Geometrie als supersnelweg voor jouw groei te ervaren. Het helpt je herinneren en te herontdekken wie je werkelijk bent. Uitgebreide informatie over de werking van Geometrie vind je in zijn boek 'Verbaas je, verwonder je, verander je?'.

Lees meer