Heilige Geometrie

Deze benaming kent zijn oorsprong in oude beschavingen van duizenden jaren geleden. Men beschouwt het als de blauwdruk van het universum, vandaar de term 'heilig'. Zo wisten onze voorouders hier veel meer vanaf en gebruikten zij Heilige Geometrie voor belangrijke inwijdingsrituelen. Een voorbeeld zijn de mysteriescholen in het oude Egypte, waar men de leer van geometrie uitspreidde over maar liefst 24 jaar – de eerste helft voor de praktische kennis; de tweede helft voor de energetische werking.

Een belangrijk sleutelfiguur in de geschiedenis was de Griekse filosoof Plato. Hij noemde geometrie ook wel de 'Taal van de Ziel', omdat het in verbinding staat met onze gevoelens. Bovendien zag hij overeenkomsten met de natuur en ontdekte hij dat Heilige Geometrie overal in terugkomt. Een bekend voorbeeld is de Gulden Snede, die op elk natuurlijk verschijnsel valt toe te passen. Plato bracht zijn bevindingen terug tot vijf basisvormen die volgens hem de bouwstenen van alle materie vormen. Deze vormen zijn ook naar hem vernoemd, te weten de vijf Platonische lichamen. Steeds meer ontdekkingen over het universum lijken de theorie van Plato te bevestigen, namelijk dat alles met elkaar verbonden is. Ook de DNA en celstructuur van ons lichaam vertonen overeenkomsten. Vandaar dat wij in het bijzijn van geometrische patronen gevoelens van herkenning ervaren.

Geometrie en de mens

Achter Heilige Geometrie gaat het geheim van de schepping schuil. Het is de codering van alles wat bestaat. Gekeken naar de graancirkels, worden de formaties de laatste jaren steeds ingewikkelder en wel om verschillende redenen. Een daarvan is de toename van het bewustzijn van de mens. Naarmate de mensheid zich meer openstelt voor de kennis die aanwezig is in de hologrammen, groeit het vermogen om het leven zelfstandig vorm te geven. Hoe meer vormen binnen de formaties, des te sterker de spirituele groei gestimuleerd wordt.

Omdat wij niet in staat zijn om de codes te filteren, is de symboliek krachtiger dan welke taal dan ook. Ze vindt haar weerklank in alle mensen, wereldwijd, ongeacht de taal die ze spreken. Alles speelt zich af in het onderbewustzijn, waar elk hologram met een bepaald gevoel resoneert. Het is een zuivere vorm van communicatie om de mens nieuwe sleutels aan te reiken, zodat de deuren naar andere dimensies opengaan en een dieper weten aan de oppervlakte komt.


Heilige GeometrieHeilige Geometrie

Heilige Geometrie

Heilige Geometrie was een hoofdvak in de mysteriescholen van het oude Egypte, waar ook Maria Magdalena haar inwijding onderging. Het is tijd om zelf Heilige Geometrie als supersnelweg voor jouw groei te ervaren. Het helpt je herinneren en te herontdekken wie je werkelijk bent. Uitgebreide informatie over de werking van Geometrie vind je in zijn boek 'Verbaas je, verwonder je, verander je?'.

Lees meer